Bạn là…

Nếu bạn là một chăm sóc sức khỏe:

  • Một dược sĩ
  • Một nhà phân phối
  • Một nhà sản xuất
  • Một trung tâm Spa hoặc Thẩm mỹ

Ic pharma Việt Nam cung cấp một loạt các dịch vụ / sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Khám phá phạm vi hoạt động của chúng tôi bằng cách nhấp vào các liên kết có liên quan bên dưới.

Dược sĩ

Nhà phân phối

Nhà sản xuất

Trung tâm Spa

CÁC SẢN PHẨM

Ưu thế về mạng lưới chuyên môn và liên kết kinh doanh rộng khắp cho phép chúng tôi cung cấp đến bạn danh sách những sản phẩm bổ trợ vô cùng đa dạng.

Mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ
Vi lượng đồng căn và tinh dầu