DƯỢC SĨ

IC Pharma liên tục phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới dành cho các dược sĩ. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và tạo điều kiện cho việc mua hàng theo nhóm hoàn toàn minh bạch về mặt pháp lý.

SGP (Hệ thống Mua chung theo nhóm): Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng thực hiện các giao dịch mua chung theo nhóm với hiệu quả hoàn hảo cùng cơ hội cộng tác với các thành viên trong nhóm mua chung của bạn. Chương trình này thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà bán buôn trên toàn quốc. IC Pharma sẽ hỗ trợ bạn trong việc quản lý và tối ưu hóa việc mua hàng.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn cần, hãy tìm thông tin liên lạc của chúng tôi trong phần liên hệ.

Back home page